Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Βιβλιογραφικές αναφορές

1) Halperin M, Kamel K. Electrolyte quintet: potassium. Lancet 1998, 352:135-40
2) Laugghlin S, Ruyter van Steveninck R, Anderson J. The metabolic cost of neural information. Nature Neurosci 1998, 1:36-41
3) M Taglialatela, S. Amoroso, G. Kaparos, F. Maurano, G.F. Di Renzo, L. Annunziato. Membrane events and ionic processes involved in dopamine release from tuberoinfundibular neurons. I. Effect of the inhibition of the Na+,K+-Adenosine triphosphatase pump by ouabain. J Pharm Exp Ther 1988, 246:682-688
4) Νικητοπούλου - Μαράτου Γ. Φυσιολογία του ανθρώπου. Εκδ. Παρισιάνου, Αθήνα 1993
5) Marder E. From biophysics to models of network function. Annu Ren Neurosci, 1988 21:25-45
6) G. F. Di Renzo, S. Amoroso, M. Taglialatela, G. Kaparos, C. Nappi, L. Annunziato. Peptides involved in the control of dopamine release from tuberoinfundibular neurons, in: Drago F. & Van Ree JM., eds. New Perspectives in Pharmacological Sciences. Florence: the Italian Pharmacological Society, 1987: 68-69
7) Καπαρός Γ., Βόττα Μ.Π. η διεγερτική νευρομεταβίβαση και η σχέση της με μνήμη και διεγερτοτοξικότητα. Εγκέφαλος, 1996 3(33):113-119
8) Sulzer D, Joyce M, Lin L, Geldwert D et al. Dopamine neurons make glutamatergic synapses in vitro. J Neurosci 1998 18(12):4588-4602
9) Greenfield S. Brain drugs of the future. BMJ 1998 317:1698-1701
10) Cragg S, Greenfield S. Differential autoreceptor control of somatodentritic and axon terminal dopamine release. J Neurosci 1997 (17):5738-5746
Δεν υπάρχουν σχόλια: