Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Νέα φάρμακα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας


Όλα τα παρακάτω φάρμακα έχουν ένδειξη για την διαλείπουσα μορφή της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας. Για την προϊούσα μορφή δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη κάτι σίγουρα αποτελεσματικό.

Είναι πλέον διαθέσιμο το TECFIDERA (Dimethyl fumarate - DMF) για την θεραπεία της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας. Το φάρμακο αυτό χορηγείται από το στόμα δύο φορές την ημέρα και προστίθεται στα δύο ήδη υπάρχοντα: GILENYA (fingolimod) και AUBAGIO (teriflunomide).
Ο μηχανισμός δράσης του είναι ανάλογος των ανωτέρω εφ' όσον δρα "ανοσοτροποποιητικά", δηλ. τροποποιεί την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να αποφεύγεται η παραγωγή των αντισωμάτων που προκαλούν την καταστροφή του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Εστέρες του φουμαρικού χρησιμοποιούνται ήδη στην θεραπεία της ψωρίασης και σε άλλα νοσήματα που οφείλονται σε δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού.
Το φάρμακο χορηγήθηκε 240 μγ δυο φορές την ημέρα και παρατηρήθηκε μείωση των ώσεων σε ποσοστό περίπου 50%. Επίσης, παρατηρήθηκε μείωση των βλαβών του ΚΝΣ στην μαγνητική τομογραφία και επιβράδυνση της αναπηρίας στους ασθενείς.
Η πιο σοβαρή παρενέργεια ήταν η μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων που δεν συνοδεύτηκε όμως, από αύξηση των λοιμώξεων. Συνεπώς, συνιστάται η περιοδική παρακολούθηση των λευκών αιμοσφαιρίων σε όσους θα λάβουν το φάρμακα. Άλλες παρενέργειες ήταν: ερύθημα, διάρροια, ναυτία και κοιλιακοί πόνοι, που όμως βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Άρα πρόκειται για φάρμακο ικανοποιητικά ανεκτό και με αποτελεσματικότητα που φαίνεται να είναι ανώτερη της ιντερφερόνης.Συνεπώς, φαίνεται να πρόκειται για ένα χρήσιμο φάρμακο που θα βοηθήσει πολύ στην θεραπεία της νόσου.

Επίσης, διαθέσιμο είναι το LEMTRADA (alemtuzumab) χρήσιμο σαν εναλλακτική λύση του TYSABRI εφ' όσον χορηγείται ενδοφλέβια και έχει παραπλήσια αποτελεσματικότητα. Τα δύο αυτά φάρμακα συνιστώνται σε σοβαρές περιπτώσεις με γρήγορη επιδείνωση.

Τέλος, το AUBAGIO (teriflunomide) χορηγείται από το στόμα σε δόση 14mg μία φορά την ημέρα και έχει αποτελεσματικότητα παρόμοια της ιντερφερόνης - κοπαξόνης. Όμως, φαίνεται να προκαλεί λίγο περισσότερα προβλήματα και συνιστάται παρακολούθηση της αρτ. πίεσης, των τρανσαμινασών και των λεμφοκυττάρων - αιμοπεταλίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: